СПЕЦИАЛНИ ПРОДУКТИ

Изготвяне на проекти

Изготвяне на проекти

Подкатегории

Извинявайте за неудобството.

Потърсете отново

Изготвяне на бюджетни оферти и проекти за системи за:

  • капково напояване на зеленчукови и редови култури
  • дъждуване на зеленчукови култури
  • автоматизирани поливни системи в ландшафта
  • системи за водна мъгла - за охлаждане, повишаване на влажността, за обезпрашаване
  • Изготвяне на проекти за напоителни инсталации при кандидатстване по европроекти.