СПЕЦИАЛНИ ПРОДУКТИ

Дебелостенни капкови маркучи

Дебелостенни капкови маркучи

Подкатегории

Активни филтри

Дебелостенните капковите маркучи намират  приложение при напояване на храсти, цветни лехи, полски култури, овощни и лозови насаждения.

Ролки: 400 м.

Цената е на линеен метър за цяла ролка 400 м.

Дебелостенните капковите маркучи намират  приложение при напояване на храсти, цветни лехи, полски култури, овощни и лозови насаждения.

Ролки: 100 м.

Цената е за цяла ролка 100 м.

Дебелостенните капковите маркучи намират  приложение при напояване на храсти, цветни лехи, полски култури, овощни и лозови насаждения.

Ролки: 25м.

Цената е за цяла ролка 25 м.

Дебелостенните капковите маркучи намират  приложение при напояване на храсти, цветни лехи, полски култури, овощни и лозови насаждения.

На дребно: поръчка на линеен метър

Цената е на линеен метър.

Кафяв дебелостенен капков маркуч за храсти, цветя и други градински растения.

Диаметър - 16 мм.

Разстояние между капкообразователите: 33 см.

Дебит на капко образователите - 2 л/ч

Ролки: 400 м.

Кафяв дебелостенен капков маркуч за храсти, цветя и други градински растения.

Диаметър - 16 мм.

Разстояние между капкообразователите: 33 см.

Дебит на капко образователите - 2 л/ч

Ролки: 100 м.

Кафяв дебелостенен капков маркуч за храсти, цветя и други градински растения.

Диаметър - 16 мм.

Разстояние между капкообразователите: 33 см.

Дебит на капко образователите - 2 л/ч

Ролки: 25 м.

Кафяв дебелостенен капков маркуч за храсти, цветя и други градински растения.

Диаметър - 16 мм.

Разстояние между капкообразователите: 33 см.

Дебит на капко образователите - 2 л/ч

Ролки: 25 м.

Компенсиращ капков маркуч Rain bird за равномерно разпределение на водата дори и  при големи наклони. Компенсиращия капкообразовател има и самопочистваща функция, която предотвратява запушването му.

Разстояние между капкообразователите: 33 см.

Дебит на капко образователите - 2,2 л/ч

Ролка: 100 м.

Капков маркуч предназначен за подземно напояване. Подходящи за напояване на тревни площи.

Разстояние между капкообразователите: 33 см.

Дебит на капко образователите - 2,3 л/ч

Ролка: 100