СПЕЦИАЛНИ ПРОДУКТИ

Мрежи за защита от слана и замръзване

Мрежи за защита от слана и замръзване

Подкатегории

Активни филтри

Тъкан за защита на растенията от слана и замръзване.

 • Посочените цена и количество са за квадратен метър
 • При порръчка е необходимо да изберете желаната широчина
 • Дължината на цялата ролка е различна при различните широчини (виж описанието за повече информация).
 • Минимално количество за заявка 1 ролка

Тъкан за защита на растенията от слана и замръзване.

 • Посочените цена и количество са за квадратен метър
 • При порръчка е необходимо да изберете желаната широчина
 • Дължината на цялата ролка е 200 л.м
 • Минимално количество за заявка 1 ролка

Тъкан за защита на растенията от слана и замръзване.

 • Посочените цена и количество са за квадратен метър
 • При порръчка е необходимо да изберете желаната широчина
 • Дължината на цялата ролка е 200 л.м
 • Минимално количество за заявка 1 ролка

Тъкан за защита на растенията от слана и замръзване.

 • Посочените цена и количество са за линеен метър
 • Минимално количество за заявка 1 линеен метър

Тъкан за защита на растенията от слана и замръзване.

 • Посочените цена и количество са за линеен метър
 • Минимално количество за заявка 1 линеен метър

Какви са ползите от използването на мрежи против слана

Мрежите за защита от слана и замръзване са специално пригодени мрежи, с целенасочено използване за предпазване на селскостопанските култури и растения от вредните влияния на сланата и измръзването. Те предлагат няколко ключови предимства:

Защита от слана: Мрежите се поставят над растенията и действат като бариера срещу падащите слани. Това предотвратява физическите увреждания и изсушаването на културите.

Защита от замръзване: През студените нощи, мрежите задържат топлината, излъчвана от почвата и растенията, и това помага да се поддържа по-висока температура около растенията, предотвратявайки тяхното замръзване.

Издръжливост и устойчивост: Мрежите за защита от слана и замръзване са изработени от издръжливи материали, които могат да издържат на натиск от слана и други екстремни метеорологични условия.

Лесни за монтаж и демонтаж: Те се монтират и демонтират относително лесно, което позволява да ги използвате само когато прецените.

Различни размери и видове: Мрежите са налични в различни размери и видове, което позволява избора на подходящата мрежа спрямо конкретните нужди и култури.

Екологично устойчиви: Мнозина от мрежите са проектирани да бъдат екологично устойчиви и да се могат рециклират след употреба.

Мрежите за защита от слана и замръзване са изключително важен инструмент за селскостопанските производители, когато растенията им са изложени на риска от застудяването и сланата. Те помагат да се намалят загубите и щетите, причинени от временните метеорологични условия, и да се осигури по-добър растеж и качество на културите.

Употреба на мрежите против слана и замръзване

Мрежите против слана са специални материали, които се използват за предпазване на реколтата и културите от увреждания, предизвикани от неблагоприятните метеорологични условия на времето.

Употребата на мрежите против слана включва следните аспекти:

Мрежите се инсталират над културите, като например овощни градини и зеленчукови градини. Те служат като щит, който предпазва плодовете и зеленчуците.

Използването на мрежи против слана помага на земеделците да запазят реколтата си и подобряват качеството на произведените плодове и зеленчуци.

Влияние върху растенията

Използването на мрежи за защита от слана може да има както положително, така и отрицателно въздействие върху растенията. Ето някои от влиянията, които могат да се наблюдават при използване на такива мрежи:

Положително въздействие: Основното предимство на мрежите против слана е предпазването на растенията от увреждания, предизвикани от времето. 

Отрицателно въздействие:

Ограничена светлина: Мрежите за защита от слана ограничават количество светлина, което достига до растенията. Този фактор може да бъде от значение, ако растенията изискват интензивна слънчева светлина.

Вентилация: Мрежите могат да намалят вентилацията в селскостопанските структури, като парници и оранжерии, което може да доведе до влошаване на въздушните условия и увеличение на влажността.

Обобщено, използването на мрежи за защита от слана предлага явни предимства като предпазване на растенията и реколтата, но трябва да се балансира с другите фактори, свързани с растежа на растенията и атмосферните условия. Правилният избор и използване на такива мрежи зависи от конкретните нужди и условия на селскостопанското или градинарско производство.