СПЕЦИАЛНИ ПРОДУКТИ

Автоматизирани поливни системи

Автоматизирани поливни системи

Активни филтри

Брой станции : 1, 2, 4, и 6 (електромагнитни клапани)

Програматорът се управлява чрез BlueTooth на смартфон или таблет с безплатното приложение MySolem oт Google Play и App Store.

Обхват на действие(разстояние между BlueTooth смартфон(таблет) и програматор) до 10 метра.

Брой станции : 1, 2, 4, и 6 (електромагнитни клапани)

Програматорът се управлява чрез BlueTooth на смартфон или таблет с безплатното приложение MySolem oт Google Play и App Store.

Интерфейса позволява удобно да управлявате напояването на градината от разстояние, като оптимизирате управлението и намалявате консумацията на вода, без да се налага да отваряте шахтата за клапани.

Обхват на действие(разстояние между BlueTooth смартфон(таблет) и програматор) до 10 метра.

Solem BL-NR Програматор за кран на батерия с Bluetooth управление и мобилно приложение
Захранван от батерия 9 волта. Той може да бъде свързан към система за капково напояване/разпръсквачи или мъглуваща система(от менюто на приложението се избира вида - напояване или мъглуване). Това е идеалното решение за интелигентно напояване на вашата градина или мъглуване/охлаждане на вашата тераса.

Видове поливни системи

Има няколко вида напоителни системи, предназначени да доставят вода на растенията ефективно. Изборът на напоителна система зависи от фактори като вида на растенията, размера на ландшафта, наличието на вода и личните предпочитания. Ето някои често срещани видове напоителни системи:

Капково напояване:

Капковото напояване доставя вода директно до кореновата зона на растенията чрез мрежа от тръби, капкообразуватели и връзки.

Този метод е високоефективен и минимизира загубата на вода, като се насочва към конкретни зони на растенията.

Капковото напояване е идеално за градински лехи, зеленчукови градини и ландшафт.

Повърхностно или гравитачно напояване:

Повърхностното напояване включва наводняване или набраздяване на полета, за да се позволи на водата да тече по повърхността и да проникне в почвата.

Този метод обикновено се използва за напояване на земеделски площи или вади.

Това е метод, който е свързан с голям преразход на вода и много неравномерна поливка. При този метод равномерност е ниска, падаща под 30% ( равномерността на поливката означава разпределението на водата върху площта, която се полива. Колкото е по-висока равномерността, толкова е по-ефективно напояването и се пести вода).

Този вид напояване можем да отбележим като остарял и неефективен метод за поливане. 

Подземно напояване: 

Системите за подземно напояване доставят вода под повърхността на почвата чрез вкопани капкови маркучи, които са със специални капкообразуватели защитени от проникване на корените на растенията в тях, както и от запушване.

Този метод намалява загубата на вода от изпаряване и повърхностно оттичане.

Подземното капково напояване се използва за напояване на тревни площи там където не е подходящо дъждуване, мокрене на околни предмети, при много тесни тревни ивици и в други случаи, както и при някои селскостопански приложения.

Дъждуване: 

Дъждуване на тревни площи се извършва основно с вкопани в земята разпръсквачи в редки случаи може да се използват и разпръсквачи на стойки.

Ръчно срещу автоматизирано управление на напоителната система

Ако имаме напоителна система (капково напояване, дъждуване с разпръсквачи или друга, която просто изисква някой или нещо да отвори крана) тя може да управлява ръчно или автоматизирано. При ръчното управление водата се пуска и спира посредством ръчни кранове. Тук има човешка намеса. В случая напояването не е толкова прецизно (продължителността на поливката не е гарантирана с точно време), има опасност да се забрави крана и да не се затвори, което ще доведе до водни загуби, преполиване, заболяване на растенията, както и до тяхното погиване.

Aвтоматизираните напоителни системи включват програматори  за напояване и таймери, които планират и контролират поливането автоматично. Това води след себе си нисък разход за вода, контролирано и оптимално достигане на количество вода до корените на растенията, по-мако заболяване при растенията и висок добив. 

От какво се състои една поливна система:

Компонентите на една напоителна система се определят от множество фактори според това дали са за  земеделски нужди или за ландшафт. 

Основните компоненти са следните:

Водоизточник: 

Това е произходът на водоснабдяването, което може да бъде общински водопровод, кладенец, сондаж, резервоар или друг водоизточник.

Помпа:

Ако се използва водопроводна мрежа с нормално налягане няма нужда от хидрофорна помпа. Хидрофорни помпи се използват при сондажи, кладенци и резервоари. До резервоар се прибягва когато налягането във водопроводната мрежа не е достатъчно, или ако е за сондаж или кладенеца нямат достатъчно дебит за да обезпечат нуждите на поливната система.

Магистрален тръбопровод:

Магистрален тръбопровод е основна тръба, която транспортира водата от водоизточника до разпределителните шахти.

Вентили за управление на напояването: Електро магнитен(и) клапан(и),  или накратко само клапани.

Контролните вентили Електромагнитните клапани  регулират потока вода към различните поливни зони. Те могат да се управляват ръчно или автоматизирано на 9 или 24 волта. 

Поливни зони:

Поливните зони или поливните кръгове, са специфични области от вашия ландшафт двор, които получават вода отделно- имат нужда от различно количество вода или дебита на системата не позволява наведнъж да се полива по- голяма площ. Всяка зона обикновено съдържа растения с подобни нужди от вода.

Разпределителни тръбопроводи:

Разпределителните тръбопроводи пръскат водата от шахтата с електромагнитните клапани  към отделните поливни зони с разпръсквачи или капково напояване.

Филтър:

Филтрите премахват механичните частици от водата, преди да достигне до клапаните, дюзите и капкообразователите, предотвратявайки запушване и повреда.

Контролери:

Контролерите автоматизират напоителната система, като задават графика, продължителността и честотата на поливане. Те могат да бъдат 2 вида: Контролери с батерии на 9 волта които обикновено се монтират във шахтата с клапаните и на 24 волта те се монтират извън шахтата на удобно място захранват се от електрическата мрежа с трансформатор включен в комплекта.

Дистанционно управление:

В интелигентните системи за напояване, дистанционното управление или хъб ви позволява да управлявате и настройвате системата дистанционно, като използвате приложение за смартфон или уеб интерфейс.

Приложение на поливните системи в градината и селското стопанство

Напоителните системи играят решаваща роля както в градинарството, така и в селското стопанство, като осигуряват контролирано и ефективно разпределение на водата към растенията. Тези системи помагат да се гарантира, че растенията получават точното количество вода, което води до по-здравословен растеж, подобрени добиви и опазване на ресурсите. Ето как се прилагат напоителните системи в градините и селското стопанство:

В градината:

Системите за капково напояване обикновено се използват в градински лехи и цветни градини, за да доставят вода директно до основата на растенията. Това минимизира загубата на вода и предотвратява пръскането на вода върху листата, намалявайки риска от заболяване.

Зеленчукови градини:

Маркучите за капково напояване  са отличен избор за зеленчукови градини. Те осигуряват равномерно разпределение на влагата, което е важно за здравия растеж на зеленчуците и предотвратяване на неравномерното развитие на плодовете.

Висящи кошници и вертикални градини:

Капкови системи или специализирани компоненти за микронапояване се използват за ефективно поливане на висящи кошници и вертикални градини.

Декоративни растения и дървета:

Системите за капково напояване могат да се монтират около отделни дървета и храсти, като доставят вода директно до техните коренови зони.

В селското стопанство:

Полски култури:

Мащабното селско стопанство често използва дъждуване с разпръсквачи или напояване с дъждовални инсталации тип пивот, за да покрие ефективно обширни площи с култури. Това помага да се осигури равномерно разпределение на водата за редови култури като царевица, соя и пшеница.

Овощни градини и лозя:

Капковото напояване се използва широко в овощни градини и лозя, за да осигури прецизно подаване на вода към отделни дървета или лози, което води до оптимално качество на плодовете и намалена конкуренция с плевели.

Оранжерии и разсадници:

Капковите системи са популярни в контролирани среди като оранжерии и разсадници. Те позволяват на производителите да осигурят постоянна вода и хранителни вещества на растенията в контейнери или тави.

Градинарски култури:

Специалните култури, като плодове и зеленчуци с високи нужди от вода, се възползват от системи за капково или дъждуване с разпръсквачи, за да осигурят достатъчно влага за здравословен растеж.

Прецизно земеделие:

Усъвършенстваните системи за напояване, интегрирани със сензори за влажност на почвата и данни за времето, позволяват прецизно земеделие. Тези системи регулират подаването на вода въз основа на условията в реално време, като оптимизират използването на вода и добивите.

Опазване и устойчивост:

Напоителните системи са проектирани да увеличат максимално ефективността на използването на водата, намалявайки загубите на вода и въздействието върху околната среда от прекомерното напояване.

Сухо земеделие:

В сухите региони техники като капково напояване могат да помогнат за поддържане на културите в райони с ограничени водни ресурси.

Като цяло напоителните системи са основни инструменти за осигуряване на успешен растеж на растенията както в градините, така и в земеделските полета. Като доставят вода точно когато и където е необходима, тези системи допринасят за по-здрави растения, увеличени добиви и отговорно управление на водата.