СПЕЦИАЛНИ ПРОДУКТИ

Разпръсквачи за подземен монтаж

Разпръсквачи за подземен монтаж

Активни филтри

Какво представляват разпръсквачите за подземен монтаж

Разпръсквачите за подземен монтаж (или подземни разпръсквачи) са част от системите за поливане и се инсталират под земята, обикновено в градински или ландшафтни обекти. Те играят ключова роля в равномерното и ефективно разпределение на вода върху почвата. Ще ги разгледаме по-подробно:

Разпръсквачите за подземен монтаж имат компактен и плосък профил, който им позволява да бъдат поставени под нивото на земята. Обикновено включват множество дюзи или дюзи с регулируем ъгъл, които определят обхвата и вида на водния поток.

Разпръсквачите се инсталират под нивото на почвата, така че след поливане да не се виждат. Това осигурява по-добра естетика на мястото и предотвратява евентуални наранявания или повреди.

Подземните разпръсквачи работят подобно на техните повърхностни аналози, но вместо да изливат водата непосредствено върху почвата, те използват система от тръби и подземни камери, за да подадат вода на дюзите, които разпръскват водата върху земята.

Едно от основните предимства на подземните разпръсквачи е равномерното разпределение на водата. Обикновено се планират и инсталират така, че да покриват цялата зона за поливане, без да създават водни петна или бездействие в средата на зоната.

Мнозина от тези разпръсквачи разполагат с механизми за регулиране, които позволяват на потребителя да променя обхвата, ъгъла на разпръскване и количество вода, което се използва в определена зона.

Важно предимство е, че подземните разпръсквачи предоставят гъвкавост в проектирането на поливната система. Те могат да бъдат поставени стратегически в зависимост от формата на зоната за поливане и нуждите на конкретните растения.

Някои модерни подземни разпръсквачи могат да бъдат свързани със системи за контрол на поливане, включително сензори за влажност, таймери и други устройства за автоматизация.

Подземните разпръсквачи са важен инструмент за създаване на ефективни и естетични поливни системи, които отговарят на нуждите на различни обекти и ландшафтни проекти.

Дефлекторни разпръсквачи

Дефлекторните разпръсквачи са част от системите за поливане и се използват за разпръскване на вода в конкретна област чрез настройка на дължината и ъгъла на струята. Те предоставят контрол върху това, къде и колко вода се подава, и са полезни при поливането на различни типове плантации, градини или зони със специфични нужди. Дефлекторните разпръсквачи са проектирани да осигуряват равномерно разпределение на водата в зоната, която се полива. Това помага за избягване на неравномерни участъци и за максимизиране на ефективността на поливането.

Роторни разпръсквачи (или роторни дюзи) са устройства за поливане, които използват въртящ се механизъм, за да разпръскват вода по околообразни или кръгови области. Тези разпръсквачи са обикновено поставени на повърхността на почвата и се въртят върху своя ос, докато подават вода на околната земя. Те могат да покрият големи площи с едно въртене.

Мнозина от роторните разпръсквачи позволяват на потребителите да регулират ъгъла, в рамките на който вода се разпръсква. Това дава възможност за насочване на водата в желаната област. Много роторни разпръсквачи предоставят възможност за настройка на дължината на струята. Това е важно за определяне на обхвата на поливане.

За какво се използват

Дефлекторните разпръсквачи предоставят възможност за регулиране на дължината на струята. Този параметър позволява определен обем вода да бъде пренасочен на конкретно разстояние.

Дефлекторните разпръсквачи са проектирани да осигуряват равномерно разпределение на водата в зоната, която се полива. Това помага за избягване на неравномерни участъци и за максимизиране на ефективността на поливането.

Основата на  роторните разпръсквачи е въртящ механизъм, който може да бъде задвижван от водната струя или от вградени механизми, включително електрически или хидравлични системи.Съществуват различни модели роторни разпръсквачи, включително специализирани за високо налягане, за нисконапорни системи и други, съответстващи на конкретните нужди на системата за поливане.Роторните разпръсквачи обикновено предоставят по-голяма равномерност в разпределението на водата, в сравнение с някои други видове разпръсквачи. Те са създадени за ефективно и икономично поливане. Роторните разпръсквачи са важна част от системите за автоматизирано поливане, осигурявайки равномерно и ефективно разпределение на водата в големи и малки зони.

Сфери на приложение

Дефлекторните разпръсквачи се използват за напояване на малки и тесни тревни площи (не са подходящи за селскостопански, защото там обикновено са големи полета, както и за цветя)

Дефлекторните разпръсквачи са обикновено лесни за регулиране и поддръжка. Те могат да бъдат променяни и адаптирани спрямо конкретните нужди на обекта за поливане.

Някои дефлекторни разпръсквачи са съвместими със земеделските машини и се използват за системи за поливане в земеделските площи.

Роторните разпръсквачи са често използвани в градини, ландшафтни зони, спортни площадки и други места, където се изисква равномерно и ефективно поливане. Понеже те могат да покриват големи зони със своята струя, роторните  разпръсквачи са подходящи за поливане на обемни площи, като голф игрища, паркове или спортни комплекси.