СПЕЦИАЛНИ ПРОДУКТИ

Хидроциклонни филтри

Хидроциклонни филтри

Подкатегории

Активни филтри

Филтрите хидроциклони Idra се използват за филтриране на вода, която се добива от сондажи или други водоизточници, с високо съдържание на пясък или други твърди частици. При правилен подбор хидроциклонните филтри могат да осигурят над 90% филтрация на твърдите частици по тежки от водата.

Филтрите хидроциклони от серия Y се използват за филтриране на вода, която се добива от сондажи или други водоизточници, с високо съдържание на пясък или други твърди частици. При правилен подбор хидроциклонните филтри от серия Y могат да осигурят над 90% филтрация на твърдите частици по тежки от водата.