СПЕЦИАЛНИ ПРОДУКТИ

Електромагнитни клапани

Електромагнитни клапани

Подкатегории

Активни филтри

Електромагнитния клапан на Rain bird PGA Series с регулация на дебита e специална серия клапани с възможност за прав или ъглов монтаж. Подходящ за поливни системи на големи площи в ландшафта или земеделието.

Електромагнитния клапан на Rain bird PGA Series с регулация на дебита e специална серия клапани с възможност за прав или ъглов монтаж. Подходящ за поливни системи на големи площи в ландшафта или земеделието.

Клапан за поливни системи Hunter PGV на 9V с 1" женска резба, без регулация на дебита. Електромагнитните клапани от серията Jar top са надежни и лесни за обслужване, подходящи са за монтаж в поливни системи на дворове и малки градини, както и на малки обществени зелени площи.

Електромагнитния клапан на Hunter PGV без регулация на дебита e идеален вариант за всички автоматизирани поливни системи. Той е компактен, лесен за монтаж и поддръжка.

Клапани за поливни системи: какво представляват

Електромагнитните клапани за поливни системи са устройства, които контролират потока на вода в поливната система. Те се управляват чрез електрически сигнал, което позволява автоматизацията на процеса на поливане. Основната функция на електромагнитните клапани за вода е да отварят и затварят достъпа на вода до определената им група разпръсквачи. Клапаните се отварят и затварят чрез електрически команди подадени от програматора и се използват в автоматизираните поливни системи.Обикновено се монтират под земята в специални за целта шахти. Клапаните за поливни системи могат да работят на 9V или 24V и се делят на различни модели спрямо дебита и конфигурацията им. Те не могат самостоятелно да автоматизират поливната система и винаги трябва да се управляват от контролер.

Електромагнитно управление: Клапаните разполагат с електромагнит, който се задейства при подаване на електрически сигнал. Този механизъм контролира отварянето и затварянето на клапана.

Автоматизация: Една от основните предимства  на електромагнитните клапани е тяхната способност за автоматизация. Те могат да бъдат свързани към таймери, сензори за влажност на почвата или други устройства, които позволяват програмиране на периодите на поливане.

Разнообразие от размери: Електромагнитните клапани се предлагат в различни размери, което позволява тяхното използване в различни поливни системи.

Материали за устойчивост: Клапаните могат да бъдат изработени от различни материали, като пластмаса, месинг и други, в зависимост от нуждите на системата и условията на околната среда.

Лесен монтаж и обслужване: Повечето от тези клапани са проектирани с оглед на лесния монтаж и обслужване, което е важно при инсталирането и поддръжката на поливната система.

Соленоиден механизъм: Електромагнитният клапан съдържа соленоиден механизъм, който отговаря за отварянето и затварянето на клапана под влияние на електрическото поле.

При избора на конкретен модел е важно да се вземат предвид нуждите на системата, налягането на водата, размера на зоните за поливане и възможността за интеграция с други устройства за автоматизация.

Начин на употреба

Клапаните за поливни системи функционират, за да контролират потока на водата в системата. Те позволяват автоматизацията и ефективното управление на поливните зони. Начин на употреба на клапаните за поливни системи:

Инсталиране на клапаните: Монтирайте клапаните на тези места от поливната система,  където се обслужват определени зони за поливане.

Уверете се, че клапаните са правилно свързани към водопроводната система, и че всички връзки са плътни.

Свързване с контролера: Свържете клапаните с автоматичния контролер (програматор), който ще управлява времето и честотата на поливане. Програмирайте контролера съгласно нуждите на растенията, вида на почвата и други фактори определящи напояването.

Тестване и регулиране: Преди да пуснете системата в работа, тествайте всеки клапан ръчно, за да се уверите, че работи коректно. Регулирайте всяка зона за поливане, за да се гарантира, че всяка растителност получава нужното количество вода.

Ръчно управление: Някои системи предоставят възможност за ръчно управление, което е полезно, например, при извънредни ситуации или когато е необходимо спешно поливане.

Проверете инструкциите на контролера за процедурата по ръчно управление на клапаните.

Поддръжка: Периодично проверявайте клапаните за евентуални изтичания, физически увреждания, замърсявания или други проблеми. Поддържайте системата в съответствие с инструкциите на производителя, включително почистване на филтрите и регулиране на налягането.

Зазимяване: В региони със студени зими е важно да извършите подготовка на системата за зимен период, включително изпразване на водата от клапаните и тръбите, за да предотвратите замръзване и повреди.

Правилната експлоатация и поддръжка на клапаните за поливни системи ще гарантират ефективното функциониране на цялата поливна система и оптималното здраве на растенията.

Приложение

Клапаните за поливни системи имат множество приложения и са съществен елемент за автоматизацията на поливните процеси. Ето някои от основните приложения:

Градини и Ландшафтно Озеленяване:

Цветни Градини и Лехи: Клапаните се използват за автоматизирано и целенасочено поливане на цветя, храсти и други растения в градините.

Паркове и Обществени Площи: В големите обществени зони и паркове, клапаните контролират поливането на декоративни растения и тревни площи.

Селскостопански Обекти:

Полета и Ниви: Клапаните са част от автоматизираните системи за поливане в земеделските обекти, където са от съществено значение за ефективното използване на водни ресурси.

Овощни Градини и Лозя: В овощарството и лозарството клапаните се използват за поливане на дървета, лозя и други култури.

Спортни Площадки:

Футболни игрища, голф игрища и др:  В обекти като спортни площадки, клапаните осигуряват автоматично и точно поливане на игрищата и зелените площи.

Общински Паркове: В общинските паркове клапаните поддържат здравето на растенията и поддържат естетиката на околната среда.

Инфраструктурни Обекти:

Централни Зелени Площи: Клапаните се използват за поддържане на зелените площи около обекти като обществени сгради, магазини или хотели.

Поддържане на Градини и Дворове: Клапаните се използват за автоматизирано поливане на големи градини и дворове в жилищни райони.

Големи Резиденции: В луксозни жилищни комплекси, клапаните могат да бъдат част от интегрирани системи за управление на ландшафта.

Тези приложения подчертават важността на клапаните за поливни системи в различни среди, където ефективното и умело управление на водата е от съществено значение за поддържане на растенията и опазване на водните ресурси.