Градински рай ООД разполага с проектанти за изготвяне на проекти за напояване по Европейски програми за развитие на селските райони.

Ние предлагаме:

 • Консултация и изготвяне на прогнозна стойност на системата
 • Изготвяне на проекти за капково напояване на трайни насаждения и лозя
 • Подготовка на проекти за съпътстващо оборудване на поливни системи:
  - Резервоари за вода.
  - Помпени инсталации и агрегати.
  - Електро генератори.
  - Климатични станции и сензори за централизирано управление на поливните процеси.
 • Доставка на материали за поливни системи.
 • Изграждане на поливни системи

Благодарение на квалифицираните си специалисти фирмата осъществява и:

 • Одит на съществуващи напоителни системи
 • Диагностика и подобряване на ефективността на съществуващи напоителни системи
 • Изготвяне на поливни графици и воден бюджет
 • Ремонт на поливни системи
 • Поддръжка на поливни системи

 

               

Специалистите на Градински рай ООД ще намерят за Вас оптималното професионално решение свързано с минимум ресурси.

За консултации и допълнителна информация:

магазин и офис: 056/ 800 400

търговски отдел: 0878 211 155, 0878 211 157

e-mail: garden_paradise@abv.bg

адрес: гр. Бургас, ул. Фердинандова №85